نرم افزار آموزش برنامه کپتیویت


نرم افزار آموزش Captivate که به سفارش معاونت تالیف، تولید مواد و رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت استفاده هنرآموزان و هنرجویان تولید شده است، در وبلاگ بارگذاری شد.(حجم نرم افزار 200 مگابایت است که در چهار بخش آپلود شده است.)

دانلود فایلها (4 بخش) : بخش 1 - بخش 2 - بخش 3 - بخش 4


باتشکر از وبلاگ مهندس میرباقری (gcftehran.blogsky.com)